Ons Genoegen

Amateur toneel sinds 1924

Het doek is gevallen, nu definitief.

Nog eenmaal hartelijk dank aan iedereen die de vereniging door de jaren heen gesteund heeft!

Wij hopen dat het voor u net zo'n waardig afsluiten is geweest als voor ons.